Nummer skapt av

Publisert: 1935

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 59 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Paleontologi, Meteorologi, Polarforskning

Inneholder:

  • Utforskningen av de høiere luftlag., s. 193-203, Jacob Bjerknes;
  • Hvordan hvirveldyrene har erobret det faste land., s. 203-217, Anatol Heintz;
  • Om kontinentalforskyvningsproblemet., s. 218-239, Anders K. Orvin;
  • Temperaturen i Vest-Spitsbergens breer., s. 239-248, Harald Ulrik Sverdrup;
  • Nokre heilage tre., s. 248-256, Olaf Hanssen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus