Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Botanikk, Paleontologi, Utviklingslæren

Inneholder:

  • Stjerneskott eller meteorer., s. 321-330, Sigurd Einbu;
  • Paleontologi og utviklingslære., s. 330-339, Anatol Heintz;
  • Jettegrytor, "jøtlor". I Fusa herad, Hordaland., s. 339-347, Olaf Hanssen;
  • Kjempealger og kjempetrær., s. 348-350, Richard Kräusel;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus