Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Biologi, Arkeologi, Byggeskikk, Skjefte

Inneholder:

  • Den norrøne byggeskikk på Grønland, s. 161-168, Haakon Shetelig;
  • Om plantenes vekst-stoffer og deres virkemåte, s. 168-182, Gunnar Ålvik;
  • Skjefte, s. 183-187, Ivar Tollan;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus