Nummer skapt av

Publisert: 1946

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 70 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Arkeologi, Fiske, Universitetshistorie

Inneholder:

  • Universitetet i Bergen., s. 289-295, Bjørn Trumpy;
  • Veidefolk og bygder i norsk steinalder., s. 296-303, Haakon Shetelig;
  • Våre laksefiskeriers naturgrunnlag., s. 303-312, Gunnar Dannevig;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Helland-Hansen, Niels-Henrik Kolderup, Torbjørn Gaarder, Johan Huus, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus