Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fysikk, Meteorologi, Utviklingslæren

Inneholder:

  • Atomforskning i Norge., s. 161-164, Knut Fægri;
  • De embryologiske systemer og utviklingen., s. 165-174, Hans Sætren;
  • Om vilkårene for mykorhizadannelsen hos gran og furu., s. 175-185, Håkon Robak;
  • Kunstig fremkaldt nedbør., s. 186-190, Knut Fægri;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus