Nummer skapt av

Publisert: 1948

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 72 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1948-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum og Universitetet i Bergen, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Niels-Henr. Kolderup, Håkon Rasmussen og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Kjemi, Meteorologi, Medisin, Biologi

Inneholder:

  • Om anvendelsen av radioaktive isotoper i biologi og medisin., s. 97-104, Anton Thomassen;
  • Om toppmeisas forplantningsforhold., s. 105-118, Svein Haftorn;
  • Meteorologiske forhold i 1947., s. 119-122, Bernt Johannes Birkeland;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske, Håkon Rasmussen


    comments powered by Disqus