Brev

Dato: 1820-09-30Signatur: ubb-ms-0178-a-03-33


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Herr Amtmann Falsen av Nordstjerneordenen vil på mandag eller tirsdag førstkommende bli tilstilt stattholderen med forklaring på det bestående gebyr er betalt. Betalt 21 spesidaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Nordstjerneordenen, Orden, Gebyr, Betaling

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus