Brev skapt av

Mottaker
Universitetet i Oslo

Dato: 1826-12-22Signatur: ubb-ms-0178-b-21


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Christian Magnus Falsen henviser til brev fra Collegiet datert 12. desember 1826. I brevet forutsetter Collegiumet at Falsen enda er eier av Vollebæk og tilliggende eiendommer i Aas prestegjeld, og at han derfor blir innkrevd kornbidrag eller landskyld. I 1814 solgte Falsen eiendommene til grossier Bukier, som fra dette året skulle skatte for alle avgifter. Bukier har selv oppgitt seg selv som eier. Falsen besitter flere brev der Bukier erkjenner å være eier og at han er kjent med avgiften til Universitetet. Panteforskrift på hva han skylder er blitt tinglest, og er nå i broren, Hagbart Falsens, besittelse. Det kan derfor ikke være tvil om hvem som eier eiendommene, og Falsen vil ikke betale avgiften til Universitetet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum

Relatert til: Brev til Christian Magnus Falsen fra Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) 12. desember 1826., Hagbarth Falsen, Thomas Bukier

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus