Manuskript skapt av

Dato: 1689-12-11

Publisert: 1689Signatur: ubb-ms-0020Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Registreringen er utført av Jacobæus paa kongens befaling av 7/5 1688. Signert med hans egenhændige underskrift, dat. Kjøbh. 11/12 1689. Paa bindet Christian Vs kronede navneziffer.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Danmark, 1600-tallet, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Kongelig kunst- og rarietetskammer i Kjøbenhavn, Registratur over ”Det kgl. Kunst- og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn”

Relatert til: Kunst- og rarietetskammeret i Kjøbenh., Holger Jacobæus

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 85 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus