Manuskript skapt av

Dato: 1824-10-21Signatur: ubb-ms-0032-a-005


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Dokumentet inneholder kommentarer til budsjettet for et dampskip. Dokumentet åpner på følgende måte: "Efter opfordring giver ieg mig den Frihed angaaende de tilstillede Overslag, over Indtægter og Udgivter for en Dampbaad, som skulde giøre de proponerede Turer imellem Bergen og Christiania, at yttre, at naar man seer hen til de Vanskeligheder, der i Christiania og andre Fiorder paa Østlandet om Foraaret stødes paa, og det Stormende og uroelige Veir her Norden fields ofte have i October Maaned, da ogsaa Dagene tage meget af, kan man nok neppe regne paa, at Dampbaader skulde kunne være i stadig Bevægelse, længere end fra medio april til medio October, hvilket udgiør kun 6 istedet for beregnede 7 maaneder. [...]" Undertegnet i Bergen 1824 okt 21 av W. Konow og Herman Foss

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Relatert til: Dampskibet Oscar

Er en del av

En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse.

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m. se mer

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus