ManuskriptSignatur: ubb-ms-0032-a-006


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Dokumentet inneholder blant annet beregninger av hastighet under ulike værforhold . Dokumentet er udatert og uten signatur.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Relatert til: Dampskibet Oscar

Er en del av

En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse.

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m. se mer

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus