Manuskript

Dato: 1825-10-18Signatur: ubb-ms-0032-a-007


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

I dokumentet beskrives Herman Foss som formann i den nedsatte Commision. Det gjøres rede for tegnelse av aksjer i de planlagte anløpsbyene. Under punkt 8 blir navnet Oscar vedtatt: "Efter Commishionens Forslag, blev enstemig antaget, at det anskaffede Dampfartøy skal gives Navnet Oscar." Videre beskrives ulike vedtak vedrørende anskaffelse og drift av et dampskip, og forhold vedrørende aksjonærene.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Relatert til: Det Nyttige Selskab, Dampskibet Oscar

Er en del av

En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse.

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m. se mer

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus