Manuskript

Laget mellom 1824-10-01 og 1826-12-31Signatur: ubb-ms-0032-a-018


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Last ned PDF

Dokumentet er et utkast med overstrykninger og tilføyelser. Utkastet ser ut til å være skrevet på vegne av Directionen for Dampfartøyet N. N. Nederst på dokumentet står det "Een Actie i Interressentskabet for Dampfartøjet N.N." Dokumentet er udatert.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Relatert til: Det Nyttige Selskab, Dampskibet Oscar

Er en del av

En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse.

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m. se mer

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus