Manuskript skapt av

Laget mellom 1847-01-01 og 1847-12-31Signatur: ubb-ms-0048-b-2


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Biskop Neumanns avskrift av L.D. Klüwers tegninger og opptegnelser fra sin reise gjennom det søndenfjelske Norge i 1823. Neumann har skrevet av assessor Schwachs avskrift av Klüwer.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Norge, Gravplasser, Kirke, Antikvariske opptegnelser, Antikvariske tegninger

Fysisk beskrivelse

  • Skrevet på konseptpapir. Fol. 11 beskrevne blader. L.

comments powered by Disqus