Manuskript skapt av

Dato: 1713-11-04Signatur: ubb-ms-0061Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskrift av Henrick Smids lægebøker. Avskriften er av samme indhold som den i Kjøbenhavn 1577 trykte utgave. Skrevet i Bergen av Erick Hyld. Endt den 4 novbr. 1713. Den begynder med: Mange skønne oc vdvalde Lægedoms stycker, for atskillige Siugdomme offuer det ganske Legeme osv.,” og ender med: Om atskillige Urter som her vdi Riget vaaxe hvorledis de til lægedom skulle brugis. En del sider mangler

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lege, Sykdom, Medisinsk historie, Medisin, 1500-tallet, Medicin vedk., Danmark vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Lægebok av Henrik Smid, Stadnamn i Oslofjorden

Relatert til: Erich Hyld, Henrik Smid

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 323 beskr. bl. B

comments powered by Disqus