Manuskript

Dato: 1733-08-15Signatur: ubb-ms-0102


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Indeholder avskrift av biskop Hagerup's i Trondhjem brev, dat. 15/8 1733, til biskop i Kristiania, Hersleb, ang. formulam absolutionis samt dennes svar derpaa.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Brev, Religion, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, ”Formulam Absolutionis” ang.

Relatert til: Peder Hersleb, Eiler Hagerup d.æ., Eilert Hagerup

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 7 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus