ManuskriptSignatur: ubb-ms-0126Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskriften inneholder:
Casus Ministerialis Vedøenses.
Indeholder Thomas von Westens brev til biskoppen med spørsmaal ang. forskjellige kirkelige forhold i Vedøe sogn, tillikemed biskop P. Krags resolution paa samme, dat. Backe 26/9 1713.

Dronning Lovises brev til de nordmørske og søndmørske præster, der arbeidede paa en bedre kirkediciplin, og til den ende sendte hr. Eilert Hagerup til Kjøbenhavn.
Brev dat. Kjøbh. 19/10 1715 3. Johannes Steenbucks brev til samme præster, dat. Kjøbh. 19/10 1715.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Kirkehistorie

Relatert til: Thomas von Westen, Eiler Hagerup d.æ., H. Steenbuck, Lovise, Peder Krog

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer


comments powered by Disqus