ManuskriptSignatur: ubb-ms-0132Gå til enkeltside for nedlasting:

Peter Nicolai Elholm, født i Bergen 1733, student 1754. Døde som klokker i Sogndal 1789. Vedlagt testimonium fra Bergens skole 1754 samt et eksemplar av "leges studiosorum almæ univers. Hafn." - Med register.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Religion, Dikt, Religiøse skrifter, Eksamenstestimonier, Romerretten

Relatert til: Peder Nicolai Elholm

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 8°. 123 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus