ManuskriptSignatur: ubb-ms-0136Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskriften inneholder:
1. Cato de moribus. Trykt Kjøbenhavn 1691.

2. Enchiridion eller en liden haandbog af den navnkundige engelske poet Franciscus Qvarles. Fordansket af Daniel Collins.
Trykt i Kjøbenhavn af Jørgen Mathsan Werling.

3. Digter - bl. a. begyndelsen av Tullius "Maidagen".

4. Optegnelser av blandet indhold.

I alt 32 nr. - Paa titelbladet staar: Daniel Hveding est Possessor mei 1758. Dessuten er paatrykt hans navnesignet i sort lak.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Danmark, Dikt, Poesi, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, Samlebind

Relatert til: Christian Braumann Tullin, Daniel Hveding, Franciscus Qvarles, Daniel Collins

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 8°. 51 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus