Manuskript skapt av

Laget mellom 1823-01-01 og 1828-12-31Signatur: ubb-ms-0178-e-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Håndskrevet ekstrakt på fransk fra "Noen refleksjoner rundt innenrikspolitikk i det norske riket mot slutten av 1823". Falsen nevnes gjentatte ganger, hvis navn tilegnes verdighet eller høy rang i denne sammenheng.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Norge, Politikk, Lagtinget

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Er en del av

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus