Manuskript skapt av

Publisert: 1911Signatur: ubb-ms-1510Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Grunnlag og forarbeid for Ot. prp. Nr. 29, 1912, om samme sak

Dette dokumentet er knyttet til emnene Norge, 1900-tallet, Juridisk litteratur, Norske lover, Arbeidsrett, Odelstingsproposisjon

Relatert til: Pål Berg, Paal Berg

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Maskinskrevet hefte, 67 + 29 sider.

comments powered by Disqus