Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1916-01-01 og 1916-12-31

Signatur: ubb-bs-ok-13007
Eies av Billedsamlingen

Når nye abonenter skulle kobles på vann-nettet, var det nødvendig å bore uttak for de private vannledningene. Her er en kobling for en stikkledning som blir boret inn i hovedvannledningen. Kilde: Byens skjulte årer. Vann og avløp i Bergen gjennom 150 år

Dette bildet er knyttet til emnene Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Relatert til: Bergens Vand- og Kloakvæsen

Relaterte bilder:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus