Fotografi skapt av

Laget mellom 1869-01-01 og 1870-12-31

Signatur: ubb-kk-1318-0135
Eies av

Dale Kirke som stod ferdig i 1864. Broen går over Dalselva til Bjerga der prestegården låg. Nøstet til venstre, eid av Bertel Vonen, ble i en del år benyttet som dampskipsekspedisjon. Passasjerer og varer ble rodd ut til dampbåten som låg ute i Dalsfjorden.

Dette bildet er knyttet til emnene Fjord, Kirke, Robåt, Trebro, Elv, Naust

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. han eller hun måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus