Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Dato: 1927-09-12

Signatur: ubb-kk-n-296-013
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Arbeider, Hest, Havn, Heisekran, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus