Kvittering

Dato: 1825-10-17Signatur: ubb-ms-0178-a-03-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

For tilsyn av oppførelse av skolebygning etter fullmakt av Generalprokurør og Stiftamtmann Falsen har Inspektør Kock betalt 50 spesidaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kvittering, Skolehus

Relatert til: Christian Magnus Falsen, Koch

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus