Kvittering skapt av

Laget mellom 1825-06-04 og 1826-05-19Signatur: ubb-ms-0178-a-03-14


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Falsen skriver at han fra vognfabrikatør Hammerstein mottatt en regning på restbeløp som er gjennomgått og funnet riktig.

Overstående er betalt 18. mai 1826. Underskrevet av Hammerstein.

Til Stiftamtmann Falsen. Falsen skylder J.F. Hammerstein penger etter regning fra 31. mai. (Christiania 4. juni 1825)

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Vognfabrikk, Regning, Kvittering

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus