Kvittering

Dato: 1826-06-09Signatur: ubb-ms-0178-a-03-16


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Videre avdrag på Herr Stiftamtmann Falsens gebyr til den norske ordenssak som kommandør av Nordstjerneordenen. Kvittert på tyve spesidaler datert 9. juni 1826.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen, Orden, Gebyr, Avdrag

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus