Kvittering

Dato: 1824-10-23Signatur: ubb-ms-0178-a-03-24


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

No. 18. Herr Stiftamtmann Falsen har nedbetalt 300 spesidaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kvittering

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus