Kvittering

Dato: 1825-07-20Signatur: ubb-ms-0178-a-03-25


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

No 4: Stiftamtmann Christian Magnus Falsen har innbetalt i avdrag på gebyr som kommandør av Nordstjerneordenen på 10 spesidaler. Underskrevet av kansellist ved hans kongelige majestets ordner i Norge.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen, Orden, Gebyr

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus