Kvittering

Dato: 1825-10-20Signatur: ubb-ms-0178-a-03-26


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

No. 13. Kvittering på at Christian Magnus Falsen har innbetalt den norske ordenskasse i anledning av hans utnevnelse til Kommandør av Nordsjerneordenen bestemte gebyr med 10 spesidaler. Det kvitteres på ordensskattemesternes vegne. Underskrevet av kansellist ved hans kongelige majestets ordner i Norge.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen, Gebyr, Orden

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Trykt

comments powered by Disqus