Diplom

Dato: 1615-02-14Signatur: ubb-1615-02-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Mads Størssøn, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, kunngjør, at han har solgt jordgods, 1 laup smør og 1 laup salt i Noreim og 3 merker smør i Skutleberg, til Ingeborg Engebrettsdatter på Noreim i Vikøy prestegjeld. For dette mottar 75 gangbare riksdaler og 11 riksdaler i skjøtningsøre. Seks menn signerer brevet etter at de har sett Mads Størssøns kjøpsbrev, skrevet av ham selv på papir og datert Noreim, 29. november 1611.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Kjøpsbrev, Skjøtningsøre, Jordgods

Relatert til: Mads Størssønn, Ingeborg Engebrettsdatter på Noreim

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus