Diplom

Dato: 1618-05-22Signatur: ubb-1618-05-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestre og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Trine Jackobsdatter, enke etter Jens Thommessøn, en av byens grunner, som kongen hadde bevilget og som tidligere hadde tilhørt Munkelivs, St. Hans og Allehelgens kirker. Grunnen ligger nedenfor Pratebommen. Den årlige grunnleien er 1 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Bevilgning ; (kongelig)

Relatert til: Trine Jackobsdatter, Jens Thommessønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus