Diplom

Dato: 1634-10-14Signatur: ubb-1634-10-14c


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Trine Arentsdatter en av klosterets grunner som ligger ute på Stranden mellom Junge Jahn Schrøders hus på den nordre side og Henrik Luchessøns hus på den søndre side. Den årlige grunnleie er 3 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Kragerup, Trine Arentsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus