Diplom

Dato: 1642-07-19Signatur: ubb-1642-07-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriver Iver Ancherssen i Nordfjord og seks lagrettemenn i Davik skipreide har på anmodning av Volchard Broderssøn, ombudsmann over kloster- og kirkegods i Bergen, avgjort en trette om rette markeskjell mellom bøndene på gårdene, Stranda som tilhører kongen, og Våge som har vært Apostelkirkens gods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Sorenskriver, Kirkegods, Bonde, Ombudsmann, Konflikt, Markeskjell

Relatert til: Iver Ancherssen, Volchard Broderssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer


comments powered by Disqus