Diplom

Dato: 1648-04-08Signatur: ubb-1648-04-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Saltø, utleiet til Johan Windelexssøn Lampe i Bergen og hans hustru Besse Jonsdatter en av klosterets grunner som ligger på Markegaten. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Relatert til: Volchard Broderssønn, Christian Ulfeldt til Urup, Corfits Ulfeldt til Saltø, Johan Windelexssønn Lampe, Besse Jonsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus