Diplom

Dato: 1651-03-12Signatur: ubb-1651-03-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrik Goede i Bergen hra med samtykke av sin hustru Allicken Suartting solgt til kipper Hans Dinies og hans hustru Trinkse Willumsdatter en hageplass bak hans egen eiendom i Dreggen for 40 riksdaler. Den årlige grunnleien er 20 danske skilling. Hans Randou og Hans Britt har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skjøte, Grunn, Grunnleie, Salg ; (hage), Hage, Eiendom, Eiendomssalg

Relatert til: Henrik Goede, Allicken Suartting, Hans Dinies, Trinkse Willumsdatter, Hans Randou, Hans Britt

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus