Nansen og bergenserne

Daniel Cornelius Danielssen

Daniel Cornelius Danielssen

Person

Lege

Politiker, lege, lepraforsker og naturforsker.3 Ved Bergen Museum ledet han den naturvitenskaplige avdeling fram til han i 1964 ble preses.1 Han fortsatte som preses fram til til sin død.

I lys av dagens coronaepedemi kan det være interessant å merke seg at Danielssens innsats under koleraepidimien i 18482 var av stor betydning for å begrense spredningen av sykdommen.

1876–78 deltok Danielssen i Den norske Nordhavsekspedition: Det var nettopp materiale fra denne ekspedisjonen Nansen ble satt til å gjennomgå og systematisere da han begynte som konservator ved Bergen museum. Med sine talenter og initiativ ble Nansen raskt en favoritt for Danielssen, som fryktet at Nansens mange ekspedisjoner ville trekke han bort fra zoologien og museumsarbeidet. Mer om forholdet mellom Nansen og Danielsen er å finne under avsnittet Bergen Museum.

Danielssen var far til Stephanie Marie (“Fanny”) Danielssen, som var Armauer Hansens første kone. 4

  1. Brunchorst, J. (1900) Bergens museum 1825-1900: en historisk fremstilling. Bergen: Bergen Museum. Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110508098

  2. ‘Daniel Cornelius Danielssen’ (2020) Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Daniel_Cornelius_Danielssen (Besøkt: 1 Oktober 2021).

  3. Fægri, K. (2020) ‘Daniel Cornelius Danielssen’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/Daniel_Cornelius_Danielssen (Besøkt: 1 Oktober 2021).

  4. Lærum, O.D. (2020) ‘Gerhard Armauer Hansen’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/Gerhard_Armauer_Hansen (Besøkt: 1 Oktober 2021).

Hendelser

Daniel Cornelius Danielssen blir født i Bergen.

Koblet til...