Nansen og bergenserne

Nansens nettverk

Menneskene under har alle spilt en rolle for Bergens Museum og havforskningen i byen, og deres spor krysser på forskjellig vis Nansens. Michael Sars døde riktignok allerede da Nansen var åtte år gammel, men han satte spor etter seg i museumssamlingene Nansen jobbet med. Dertil var han far til både forskeren G.O Sars og Nansens kone Eva. Hjort, som Fiskeridirektør, og Helland-Hansen, som styrer for Biologisk stasjon og Geofysisk institutt, beveget seg begge i retninger Nansen hadde pekt ut for bergensk havforskning. Og selv om Nansen fikk betenkeligheter med bergensernes faglige forutsetninger for å ivareta fiskeriforvaltning og havundersøkelser, satte hans initiativ varige spor i Bergen.

Jørgen Brunchorst

Jørgen Brunchorst

Botaniker
Konservator og Nansens kollega, senere direktør ved Bergens Museum. Redaktør for Naturen.

Daniel Cornelius Danielssen

Daniel Cornelius Danielssen

Lege
Lepraforsker, naturforsker og preses ved museet ved Nansens ansettelse. (Gerard) Armauer Hansens svigerfar.

Herman Friele

Herman Friele

Zoolog
Deltaker Den Norske Nordhavsekspedisjon. Medlem av Videnskabs-selskabet i Kristiania, æresmedlem av Musé-foreningen og Fiskeriselskapet. Onkel til James Grieg.

James Alexandersønn Grieg

James Alexandersønn Grieg

Zoolog

Frivillig assistent og senere konservator ved Bergens Museum. Frieles Nevø. Mottok veiledning fra Nansen.

Gerhard Armauer Hansen

Gerhard Armauer Hansen

Lege

Lepraforsker og leprabasillens oppdager. Arbeidet ved museet, og var i en periode styremedlem og preses der. Darwinist og ivrig bidragsyter i Naturen. Danielssens svigersønn.

Bjørn Helland-Hansen

Bjørn Helland-Hansen

Oseanograf

Styrer ved Biologisk stasjon, senere professor i oseanografi. Medforfatter på publikasjoner, og nær venn av Nansen.

Johan Hjort

Johan Hjort

Marinbiolog
Flyttet som medlem (senere direktør) i Fiskeristyret til Bergen. Ledet Michael Sars-ekspedisjonen.

Peter Hysing

Peter Hysing

Bibliotekar
Konservator og museets hvitskjeggede og ubarmhjertig hostende bibliotekar. Elskverdigheten selv.

Olaf Scheveland Jensen

Olaf Scheveland Jensen

Zoolog

Nansens forgjenger. Mikroskoperingskekspert. Forble i kontakt med Nansen livet ut.

Anders Lund Lorange

Anders Lund Lorange

Jurist

Konservator og arkeolog. Nansens kollega ved museet.

Johan Wilhelm Storjohann Martens

Johan Wilhelm Storjohann Martens

Lege

Donerte 100 spd til et bergensk akvarium.

Hans Henrik Reusch

Hans Henrik Reusch

Geolog

Født i Bergen. Etter hvert direktør i Norges Geologiske Undersøkelser. Grunnlegger av tidsskriftet Naturen.

(Georg) Ossian Sars

(Georg) Ossian Sars

Zoolog

Oppvokst i Manger. Gikk på Bergen Katedralskole. Ledet den norske Nordhavsekspedisjonen. Samlet materialet Nansen analyserte ved Bergens Museum. Bearbeidet Nansens krepsdyrmateriale.

Michael Sars

Michael Sars

Prest

Naturforsker. Far til (Georg) Ossian og Eva Nansen. Sars-ekspedisjonen oppkalt etter ham. Ordnet naturhistorisk avdeling ved Bergens Museum.

Oppdatert