Nansen og bergenserne

Gerhard Armauer Hansen

Gerhard Armauer Hansen

Person

Hansen ble etter fullført medisinutdannelse ansatt ved Pleiestiftelsen/Lungegårdshostpitalet,1 og ble etter hvert både en anerkjent lepraforsker og leprabasillens oppdager.

Hansen næret dessuten en interesse for naturhistorie generelt og Darwins utviklingslære spesielt. I 1880 ble han fradømt sin stilling som lege ved Pleiestiftelsen, etter å ha podet en allerede leprasyk pasient med andre leprabasiller. Han beholdt sin stilling som overlege for spedalsket, og arbeidet etter dette fra Bergen museum. I en periode var han styremedlem ved museet, senere også preses.

Hansen var en ivrig bidragsyter i tidsskriftet Naturen, og ble kjent som en ypperlig formidler.

Hansens første kone, Stephanie Marie (“Fanny”) Danielssen,2 var datter av Daniel Cornelius Danielssen. Hun døde imidlertid av tuberkulose allerede måneder etter bryllupet.

Hansen var en ivrig pådriver for å få på plass en biolgogisk stasjon, og stasjonens første spesialbygde forskningsfartøy fikk navnet Armauer Hansen. 3

  1. Skålevåg, S.A. and Weihe, H.-J.W. (2021) ‘Gerhard Armauer Hansen’, Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Gerhard_Armauer_Hansen (Besøkt: 1 Oktober 2021).

  2. Lærum, O.D. (2020) ‘Gerhard Armauer Hansen’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/Gerhard_Armauer_Hansen (Besøkt: 1 Oktober 2021).

  3. Helland-Hansen, B. og Brinkmann, A. (1925) ‘Biologisk Station’, i Bergen Museum 1925, s. 417–455.

Hendelser

Gerhard Armauer Hansen blir født i Bergen.

Koblet til...