Nansen og bergenserne

Hans Henrik Reusch

Hans Henrik Reusch

Person

Geolog. Reusch var født og oppvokst i Bergen, og studerte i Christiania.1 Han tok lærereksamen, men ble ansatt som assistent ved Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). Etter avlagt doktorgrad og en periode som universitetsstipendiat, ble han ansatt som bestyrer, senere direktør ved NGU.

I 1877 grunnla Reusch Norges første populærvitenskaplige tidsskrift, Naturen,2 som siden kom til å bli overtatt av Bergen Museum og redaktør Jørgen Brunchorst. Reusch bidro fortsatt ivrig til tidskriftet også etter overtakelsen, og Nansens fremlegging av sin plan for Polferden ble i Naturen fulgt av Reuschs vurdering3 av den vitenskaplige betydningen av en slik ekspedisjon.

  1. Bryhni, I. (2020) ‘Hans Henrik Reusch’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/Hans_Henrik_Reusch (Besøkt: 5 Oktober 2021).

  2. ‘Naturen’ (2018) Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Naturen (Besøkt: 5 Oktober 2021).

  3. Reusch, H.H. (1890) ‘Nordpolekspeditionens betydning for de forskjellige videnskaber’, Naturen, 14(3), s. 94–96.

Hendelser

Hans Henrik Reusch blir født i Bergen.
Hans Henrik Reusch dør i Hvalstad i Asker.

Koblet til...