Nansen og bergenserne

Bjørn Helland-Hansen

Bjørn Helland-Hansen

Person

Oseanograf

Som Hjort interesserte Helland-Hansen seg for østersoppdrett.2 Etter zoologistudier i København ble han ansatt som assistent ved det nyopprettede Fiskeristyret i Bergen3. Under ledelse av Hjort deltok han i en rekke tokter med det nybygde forskningsfartøyet Michael Sars. Målet var å kartlegge forutsetningene for ørstersoppdrett langs vestlandskysten. Gjennom toktene kom han i kontakt med Nansen. De utviklet både et personlig vennskap og et faglig samarbeid som munnet ut i flere felles publikasjoner.1 Mer om vennskapet med Helland-Hansen er å finne under avsnittet om Bergens Museum

Helland-Hansen ble ansatt som styrer ved Biologisk Stasjon, og ble raskt klar over begrensningene som lå i upålitelig vanninntak og økende forurensning. Han ble pådriver for å få bygget en ny stasjon. Han fikk etter hvert et nyopprettet professorat i Oseanografi og ble styrer ved Geofysisk Institutt.

  1. Helland-Hansen, B. and Nansen, F. (1909) ‘The Norwegian sea: its physical oceanography based upon Norwegian researches 1900-1904 - Universitetsbiblioteket i Bergen’, Report on Norwegian fishery and marine investigations, 2(2). Tilgjengelig fra: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay/BIBSYS_ILS71473676160002201/UBB.

  2. Sælen, O.H. (2021) ‘Bjørn Helland-Hansen’, Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Bj%C3%B8rn_Helland-Hansen (Besøkt: 6 Oktober 2021).

  3. Gade, H.G. (2020) ‘Bjørn Helland-Hansen’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/Bj%C3%B8rn_Helland-Hansen (Besøkt: 6 Oktober 2021).

Hendelser

Bjørn Helland-Hansen blir født i Kristiania.
Bjørn Helland-Hansen dør i Bergen.

Koblet til...