Nansen og bergenserne

Michael Sars

Michael Sars

Person

Prest

Sars ble i 1839 sogneprest i Manger.1 I likhet med for eksempel presten Hans Strøm fant Michael Sars rom for å dyrke sin interesse for naturforskning2 sammen med prestegjerningen. Det var spesielt grunntvannsfauna3 som5 opptok Sars, og han ble etter hvert en anerkjent marinbiolog, æresdoktor ved universitetet i Zürich og ekstraordinær professor i Zoologi ved Universitetet i Oslo.

Han var aldri formelt knyttet til Bergen Museum, men hadde jevnlig kontakt med museets zoologer. I tillegg bidro han blant annet til å ordne de naturhistoriske samlingene ved museet.6

Michael Sars var far til Ossian Sars og Eva (Sars) Nansen. Sars-ekspedisjonen var oppkalt etter ham.

  1. Hestmark, G. (2020) ‘Michael Sars’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/Michael_Sars (Besøkt: 24 September 2021).

  2. ‘Michael Sars’ (2021) Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Michael_Sars (Besøkt: 24 September 2021).

  3. Sars, M. (1846) Fauna littoralis Norvegiae. Erstes Heft. Mit 10 Kupfertafln. Druck und Verlag von Johann Dahl. Available at: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017030829004.

  4. Brunchorst, J. (1900) Bergens museum 1825-1900: en historisk fremstilling. Bergen: Bergen Museum. Available at: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110508098

  5. Sars, M. (1829) Bidrag til Søedyrenes Naturhistorie. Første Hæfte. Trykt hos Chr. Dahl, R. S. Available at: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022010003?page=1.

  6. Brunchorst, J. (1900) Bergens museum 1825-1900: en historisk fremstilling. Bergen: Bergen Museum. Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110508098

Hendelser

Michael Sars blir født i Bergen.
Michael Sars dør i Kristiania.

Koblet til...