Nansen og bergenserne

Jørgen Brunchorst

Jørgen Brunchorst

Person

Botaniker

Brunchorst fullførte sin doktorgrad i Tübingen i 1886 og ble samme år ansatt som konservator i botanikk ved Bergens Museum.1 Brunchorst var en pådriver for å få opprettet en Biologisk Stasjon i Bergen, og en omfattende avisartikkel om Biologisk Stasjon, publikumsakvarium og seldam i 1890 bidro til pengeinnsamlingen. Han ble videre leder for stasjonens byggekomité. Brunchorst var ellers den som opprinnelig utarbeidet planer for en hage rundt museet.

Det var på Brunchorsts initiativ at Bergens Museum overtok ansvaret for det populærvitenskaplige tidsskriftet Naturen, og han fungerte i en årrekke som tidsskriftets redaktør. I tillegg hadde han ansvaret for utgivelsen av en annen museumspublikasjon, Bergens Museums Aarbok. Brunchorst ble direktør for museet i 1901, men interne konflikter bidro til at han sa opp sin stilling i 1906 og i stedet egnet seg til diplomati og en politisk karriere. 2

  1. Bergens museum (1925) Bergens museum 1925: en historisk fremstilling. Bergen: Museet.

  2. Fægri, K. (2020) ‘Jørgen Brunchorst’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/J%C3%B8rgen_Brunchorst (Besøkt: 7 Otober 2021).

Hendelser

Jørgen Brunchorst blir født i Bergen.
Jørgen Brunchorst dør i Roma.

Koblet til...