Nansen og bergenserne

Olaf Scheveland Jensen

Olaf Scheveland Jensen

Person

Zoolog. Jensen var Nansens forgjenger som andrekonservator ved museet,1 og den første norske zoolog som satte seg inn i moderne mikroskoperingsteknikk2. Av Brunchorst beskrives han som en av de beste museumsmenn som hadde vært knyttet til naturhistorisk avdeling ved Bergen Museum. Han sørget for ordning av samlingene og utarbeidet en guide til den zoologiske samlingen. Jensen viste ukentlig besøkende rundt i et slags vandrende foredrag.

Dårlig helse bidro til at Jensen i 1882 sa opp sin stilling. Han beholdt likevel kontakten med museet og med Nansen3 og bidro slik til byggingen av Nansens mikroskoperingskompetanse.

  1. Brunchorst, J. (1900) Bergens museum 1825-1900: en historisk fremstilling. Bergen: Bergen Museum. Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110508098

  2. ‘Olaf Scheveland Jensen’ (2021) Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Olaf_Scheveland_Jensen (Besøkt: 5 Oktober 2021).

  3. Helle, K.B. (2011) ‘Fridtjof Nansen som konservator ved Bergens Museum’, Årbok for Universitetsmuseet i Bergen, 2011, s. 8–18.

Hendelser

Olaf Scheveland Jensen blir født i Drammen.
Olaf Scheveland Jensen dør i Kristiania.

Koblet til...