Nansen og bergenserne

James Alexandersønn Grieg

James Alexandersønn Grieg

Person

Zoolog. Grieg startet sin karriere som frivillig assistent ved Bergen Museum i 1885.1 Han avløste Nansen i annenkonservatorstillingen og ble da veiledet av både Nansen, museumsdirektør Danielssen, og sin onkel, zoologen Herman Friele.

I løpet av sin tid ved museet bidro Grieg i stor grad til å bygge opp de zoologiske samlingene. 2 Han la hyppig frem sine abeider, for eksempel i Bergens Museums Aarbok. Fram til 1913 styrte han virveldyrsamlingen, og bidro med flere "Ichthyologiske notiser"3 og meddellelelser om hvaler. Etter 1913 overtok han ansvar for samlingen av virvelløse dyr, og var særlig opptatt av bløtdyr og pigghuder fra Sogne- og Hardangerfjorden.

Grieg var i tillegg en viktig bidragsyter til Havforskningskursene ved Biologisk Stasjon, og med sin store artskunnskap bisto han med bestemmelsesøvelser.

I 1906 deltok Grieg i Michael Sars-ekspedisjonen.

Kuriosa: James Grieg donerte sitt skjelett til Bergen Museums samlinger, og dette førte til at han fikk opptre som Plagieringsspøkelset James i YouTubefilmen Et Plagieringsspøkelse, produsert av Universitetsbiblioteket i Bergen

  1. Brunchorst, J. (1900) Bergens museum 1825-1900: en historisk fremstilling. Bergen: Bergen Museum. Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110508098

  2. Meidell, Bjarne. “James A Grieg.” I Norsk biografisk leksikon, Besøkt: 25. februar, 2020. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/James_A_Grieg.

  3. Grieg, James A. “Ichthyologiske Notiser.” Bergens Mus. Aarb 5 (1896): 20s

Hendelser

James Alexandersønn Grieg blir født i Bergen.
 – 

Koblet til...