Bok

Publisert: 1757

Utgitt av
L.H. LillieSignatur: ubb-halvorsen-o-0431-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Innbundet tidsskrift. Januar og februar numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

Dette dokumentet er knyttet til emnene Norge, 1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Fysisk beskrivelse

  • 220 s. Oktav

comments powered by Disqus