Bok

Publisert: 1757

Utgitt av
L.H. LillieSignatur: ubb-halvorsen-o-0431-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Innbundet tidsskrift. Mars og april numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Fysisk beskrivelse

  • Oktav

comments powered by Disqus