Forhandlingsprotokoll skapt avSignatur: ubb-ms-0167-01-01Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bergen, Bakerlauget, 1600-tallet, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Er en del av

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer

Fysisk beskrivelse

  • 332 mm
  • 220 mm
  • God
  • jerngallusblekk på klutt papir (Propatria vannmerke)
  • lace-case binding with boards

comments powered by Disqus