Forhandlingsprotokoll skapt avSignatur: ubb-ms-0167-01-03Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Er en del av

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Følgende laugsarkiver haves: Bakerlauget, bestaaende av 20 protokoller, 5 pakker. Bødker (kyper) lauget, bestaaende av 8 protokoller, 1 pakke. Glarmesterlauget, bestaaende av 7 protokoller, 3 ... se mer

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 190 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus