Diplom

Dato: 1579-05-21Signatur: ubb-1579-05-21


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Halvardssøn på Ellingbø i Vang prestegjeld og Oluff Halvardssøn på Sebu i Aurdal prestegjeld stadfester det kjøpsbrev som Bjørn Oluffssøn hadde utstedt til Syvert Bårdssøn på 14 laupers bol i Midtre Ljøsne, Tjønum sogn i Lærdal skipreide. Dette var deres rette odelsgods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Odel, Stadfesting, Kjøp ; (jord), Odelsgods, Kjøpsbrev

Relatert til: Anders Halvardssønn på Ellingbø, Oluff Halvardssønn på Sebu, Bjørn Oluffssønn, Syvert Bårdssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus